GEGARANDEERD
MEER INZICHT, OVERZICHT
EN RENDEMENT.

Je wilt iets bereiken. Een bepaald doel voor ogen. Jouw haven.
  De golven zijn soms hoog en de omgeving onrustig.
Dan wil je samenwerken en expertise inzetten.
Liever niet ronddobberen . Wij komen graag aan boord.
+ 0
Mutaties/week
0
Graden overzicht
0 %
Meer inzicht
0 %
Meer winst

De essentie is aandacht

Het gaat om u én uw haven

Uw onderneming moet niet het doel zijn, maar het middel. Een middel om uw gewenste leven te kunnen leven. Omzet is niet het belangrijkste, maar rendement. Dat wat overblijft. Wij zien het als onze missie om u hierin te loodsen.

360-graden overzicht

Ontdek waarom wij (beter) bij u passen

In alles wat wij doen willen wij ondernemers in Kennemerland inzicht en overzicht bieden. Zo worden doelen bereikt. Want ondernemen is geen doel, maar een middel om uw doelstellingen te halen.

Maak gebruik van onze kennis

Case Studies

Uncategorized
Mark Kruithof

KOR-KLANTEN

De Belastingdienst meldt dat uw klanten, die gebruikmaken van de KOR, door een administratieve fout toch een jaarbrief omzetbelasting kunnen hebben ontvangen. De fiscus verzoekt om de aangifte omzetbelasting voor het eerste kwartaal 2020 nihil te doen.

Lees verder »

Loods Accountants

Wij helpen

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation.