Micro-entiteit en jaarrekening

MKBL_voorblad

In BW2, titel 9 is een vierde grootteklasse van ondernemingen geïntroduceerd: de micro-entiteit. Hiervan is sprake als twee jaar achter elkaar wordt voldaan aan twee of drie van de criteria:
• Balanstotaal minder dan 350.000 euro
• Netto-omzet minder dan 700.000 euro
• Gemiddeld aantal werknemers: minder dan 10

Een micro-entiteit mag een sterk beperkte set van verslaggevingsregels gebruiken. Deze set bestaat feitelijk uit een balans en een beperkte winst- en verliesrekening, zonder enige toelichting. De jaarrekening van een micro-entiteit bevat daardoor veel minder informatie dan die van een kleine of (middel)grote onderneming. De micro-entiteit deponeert wel een gedeelte van haar jaarrekening bij de KvK.

Het aantal ondernemingen dat gebruik kan maken is zeer groot. Maar dat is in theorie. Want gebruikers van de jaarrekening kunnen meer inzicht verlangen. Banken bijvoorbeeld zullen niet genoegen nemen met een jaarrekening, welke gebaseerd is op de laagste klasse. Zij verlangen meestal minimaal een jaarrekening op basis van het kleine regime. Het aantal ondernemingen dat gebruik kan maken van de faciliteiten van de micro-entiteit is dus erg afhankelijk van de omstandigheden.

Deponeren micro-entiteit

Als eigenaar van een B.V. of N.V., dan moet je ieder jaar een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze jaarrekening geeft een inzicht in de financiële positie van jouw onderneming. De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:

  • De balans
  • De resultatenrekening (dit geldt niet voor kleine rechtspersonen)
  • Een toelichting (de uitgebreidheid van deze toelichting hangt af van de grootte van jouw bedrijf).

Voor de micro-entiteit geldt dat de publicatie sterk vereenvoudigd is. Alleen een beperkte balans hoeft gedeponeerd te worden.

Conclusie

Het vierde regime van de micro-entiteit lijkt op het eerste gezicht een mooie lastenverlichting voor de ondernemer. In ieder geval kan de deponering wel beperkt worden. De gebruikers zullen echter bepalen of je als ondernemer echt kan profiteren van deze faciliteiten. Bijvoorbeeld een bank. Zij zullen meer informatie eisen in ruil voor een financiering. Dus veel ondernemingen zullen toch nog een jaarrekening moeten opstellen als kleine onderneming.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

Uncategorized

KOR-KLANTEN

De Belastingdienst meldt dat uw klanten, die gebruikmaken van de KOR, door een administratieve fout toch een jaarbrief omzetbelasting kunnen hebben ontvangen. De fiscus verzoekt om de aangifte omzetbelasting voor het eerste kwartaal 2020 nihil te doen.

Loods Accountants

Wij helpen

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation.