Lid van

Lid van NBA_logo_externen_Grijs_origineel_CS4

Loods Accountants

Onderzoek bedragen en waarden bpm

In opdracht van het ministerie van Financiën is onderzoek gedaan naar forfaits en andere grenswaarden in de bpm. Het onderzoek heeft betrekking op de wettelijke forfaitaire afschrijvingstabel, het onderscheid tussen een nieuw en gebruikt motorrijtuig en het percentage waardeverlies door schade. 

Het onderzoeksbureau adviseert een aangepaste forfaitaire afschrijvingstabel, op basis waarvan 95% van de huidige markt is afgedekt. Het adviseert verder dat een motorrijtuig voor de bpm in ieder geval als gebruikt wordt beschouwd als deze meer dan 3.000 kilometer heeft gereden. Tot slot concludeert het onderzoeksbureau dat het waardeverlies door schade gemiddeld 31% van de begrote schadeherstelkosten bedraagt. 

De staatssecretaris van Financiën neemt de aanbevelingen uit het onderzoek grotendeels over. Dat betekent dat de wettelijke forfaitaire afschrijvingstabel, die dateert uit 2012, per 1 januari 2023 wordt aangepast.

Eerste kolomhuidig nieuw 
Is sinds het tijdstip waarop de auto of motor voor het eerst in gebruik is genomen, een periode voorbij vanDan is het percentageTel daar bij op voor iedere maand die helemaal of voor een deel voorbij is sinds de periode uit de 1e kolomDan is het percentageTel daar bij op voor iedere maand die helemaal of voor een deel voorbij is sinds de periode uit de 1e kolom
0 dagen tot 1 maand08%012%
1 maand tot 3 maanden83%124%
3 maanden tot 5 maanden142,5%203,5%
5 maanden tot 9 maanden192,25%27%1,5%
9 maanden tot 1 jaar en 6 maanden281,44%331%
1 jaar en 6 maanden tot 2 jaar en 6 maanden410,92%420,75%
2 jaar en 6 maanden tot 3 jaar en 6 maanden520,83%510,5%
3 jaar en 6 maanden tot 4 jaar en 6 maanden620,75%570,42%
4 jaar en 6 maanden tot 5 jaar en 6 maanden710,42%620,42%
5 jaar en 6 maanden tot 6 jaar en 6 maanden760,42%670,42%
6 jaar en 6 maanden tot 7 jaar en 6 maanden810,33%720,25%
7 jaar en 6 maanden tot 8 jaar en 6 maanden850,33%750,25%
8 jaar en 6 maanden tot 9 jaar en 6 maanden890,25%780,25%
vanaf 9 jaar en 6 maanden920,08%810,19%

Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is een motorrijtuig nieuw als het na de vervaardiging niet of nauwelijks op de weg is gebruikt. De mate van gebruik is af te leiden uit het aantal gereden kilometers. Volgens de onderzoekers zijn er in de huidige markt nauwelijks verschillen zichtbaar in de verkoopprijzen van motorvoertuigen tot en met een kilometerstand van 3.000. De staatssecretaris neemt dat over en beschouwt motorvoertuigen tot en met 3.000 kilometer als nieuw voor de heffing van bpm. Anders dan de onderzoekers meent de staatssecretaris dat het bouwjaar niet relevant is voor de discussie of een motorvoertuig nieuw is.

Op dit moment geldt een forfaitair waardeverlies van 72% van de herstelkosten van schade. Uit het onderzoek volgt dat dit te hoog is. De staatssecretaris neemt het door de onderzoekers geconstateerde waardeverliespercentage van 31 over. Met dat percentage wordt bereikt dat voor de helft van de taxatierapporten voldoende waardeverlies wordt toegekend aan de begrote schadeherstelkosten. Voor de andere helft van de taxatierapporten kan het waardeverlies hoger zijn dan 31% van de begrote schadeherstelkosten.

De staatssecretaris is van plan om de genoemde bedragen en percentages in de toekomst regelmatig te herijken.

Bron:Ministerie van Financiën| publicatie| 29-09-2022

Share:

Meest recente berichten

Neem contact op

Meer inzicht + overzicht = 
Meer rendement

Waarom een loods?

Loodsgebieden

Bezoekadres

Loods Accountants

Loods Accountants

Wij helpen

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation.