Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lid van

Lid van NBA_logo_externen_Grijs_origineel_CS4

Loods Accountants

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit past de toeslagpercentages, maximum uurprijzen en toetsingsinkomens van de kinderopvangtoeslag voor 2025 aan. Het definitieve besluit wordt uiterlijk in oktober gepubliceerd. De in dit besluit opgenomen aanpassing van de toeslagpercentages is niet definitief. De maximum uurprijzen en toetsingsinkomens worden geïndexeerd op basis van de geraamde loon- en prijsontwikkeling. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de uurprijzen sinds 2023.

Ontwikkeling maximum uurprijzen

 202320242025
 Dagopvang € 9,12 € 10,25 € 10,71
 Buitenschoolse opvang € 7,85 € 9,12 € 9,52
 Gastouderopvang € 6,85 € 7,53 € 8,10

 

Bron:Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid| besluit| 28-04-2024

Share:

Meest recente berichten

Neem contact op

Meer inzicht + overzicht = 
Meer rendement

Waarom een loods?

Loodsgebieden

Bezoekadres

Loods Accountants

Loods Accountants

Wij helpen

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation.