Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lid van

Lid van NBA_logo_externen_Grijs_origineel_CS4

Loods Accountants

Uitstel van belastingen

De Belastingdienst krijgt veel vragen over het startmoment waarop uitstel van betaling wordt verleend en over de looptijd van het verleende uitstel.

Wat is het startmoment van het verleende uitstel?

Op eenmalig verzoek krijgt de ondernemer uitstel van betaling voor de volgende huidige en toekomstige aanslagen:

 • inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • vennootschapsbelasting
 • loonheffingen
 • omzetbelasting (btw)
 • kansspelbelasting
 • accijns
 • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting en andere milieubelastingen
 • vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland
 • Het uitstel geldt voor een periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling.

Schuift de drie maanden mee op voor latere aanslagen waarvoor automatisch uitstel wordt aangetekend?

Nee. De ondernemer krijgt uitstel van betaling voor de periode van drie maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel tot betaling. De invordering wordt gedurende die drie maanden opgeschort.

Voorbeeld:
De ondernemer ontvangt een naheffingsaanslag loonheffingen (LH) over het tijdvak februari. De dagtekening is 21 april 2020 en de uiterste betaaldatum 5 mei 2020. Met dagtekening 1 mei 2020 dient de ondernemer een verzoek om bijzonder uitstel in. De invordering wordt dan opgeschort tot 1 augustus 2020. 

Met dagtekening 21 mei 2020 volgt de naheffingsaanslag LH maart. De ondernemer hoeft voor deze aanslag niet afzonderlijk uitstel te vragen. De Belastingdienst schort de invordering ook voor deze aanslag automatisch op tot 1 augustus 2020. Beide aanslagen moeten dus 1 augustus betaald zijn.

Geldt dit ook voor schulden die ontstaan zijn over tijdvakken vóór de crisis?

Ja. Ook voor die schulden geldt dat de invordering bij de ondernemer automatisch drie maanden wordt opgeschort, nadat u een verzoek voor uitstel heeft ingediend. De ondernemer kan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel een verklaring van een derde deskundige).

Schuift de termijn van uitstel op voor latere aanslagen?

Nee. De ondernemer kan uitstel vragen voor drie maanden of langer. Als de ondernemer voor drie maanden uitstel vraagt, dan loopt dat ook af na drie maanden. Als de ondernemer langer uitstel vraagt, dan wordt de invordering voor drie maanden opgeschort. Aan het eind van die drie maanden zal de ontvanger bepalen of hij nadere informatie wenst (bijvoorbeeld de derdenverklaring). Als de ondernemer drie maanden uitstel heeft gevraagd en dit is niet voldoende, zal hij opnieuw om uitstel moeten vragen.

Share:

Meest recente berichten

Neem contact op

Meer inzicht + overzicht = 
Meer rendement

Waarom een loods?

Loodsgebieden

Bezoekadres

Loods Accountants

Loods Accountants

Wij helpen

Our goal is to help people in the best way possible. this is a basic principle in every case and cause for success. contact us today for a free consultation.